Ektorpsringen ligger i stadsdelen Ektorp. Enheten består av fyra olika byggnader inom området: Hus A, Kulturringen, D och Målgränds skola. Resultatsenhetschef är Gun-Britt Holmgren, rektor är Erik Fredriksson och Marie Zetterquist är pedagogisk elevsamordnare. Ektorpsringen är en profilskola med kulturinslag. Eleverna får välja bland olika kulturprofiler som de får undervisning i två gånger per vecka. Profilerna är Musik, Film, Dans, Bild, Drama, Slöjd, Teknik, Idrott, IUP och instrumentspelning. Eleverna i F-3 har också profiler men då en gång per vecka.

måndag 18 september 2017

Allmän info till 6A

Hej!
Veckorna tuffar på och flitens lampa lyser fortfarande. I geografin arbetar vi med ett land i taget. Förra veckan jobbade vi med Danmark och nu är det Tyskland som gäller. Nästa vecka tar vi oss till Ryssland.

Fortfarande är det många elever i klassen som inte kan multiplikationstabellerna utantill. Detta ställer till problem när det gäller all annan räkning. Mycket tid går åt till att fundera på multiplikationstalet istället för att fundera på talet i sig.

På torsdag är det dags för skoljoggen på vår skola, sträckan som de springer är 2 km. För varje varv som eleverna springer så skänker skolan 1 kr. till "Clowner utan gränser". Eleverna får sticka hem och duscha efter springet. De ska vara tillbaka i skolan senast 10:30.

Nästa vecka startar utvecklingssamtalen. Vi har skickat hem ett samtalsunderlag som vi vill att ni fyller i och tar med på samtalet. Om det är så att tiden som ni fått inte passar så mejla Anneli eller Ewa om det så snart som möjligt så återkommer vi när vi har annan tid att erbjuda. Det bästa är om båda föräldrarna kan närvara men annars går det bra med en förälder.

ewa.stromstedt@norrkoping.se
anneli.calmensten@norrkoping.se

Ewa & Anneli


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar