Ektorpsringen ligger i stadsdelen Ektorp. Enheten består av fyra olika byggnader inom området: Hus A, Kulturringen, D och Målgränds skola. Resultatsenhetschef är Gun-Britt Holmgren, rektor är Erik Fredriksson och Marie Zetterquist är pedagogisk elevsamordnare. Ektorpsringen är en profilskola med kulturinslag. Eleverna får välja bland olika kulturprofiler som de får undervisning i två gånger per vecka. Profilerna är Musik, Film, Dans, Bild, Drama, Slöjd, Teknik, Idrott, IUP och instrumentspelning. Eleverna i F-3 har också profiler men då en gång per vecka.

onsdag 27 september 2017

Ektorpsringenråd 26 september 2017

I går kväll hölls Ektorpsringenråd på Kulturringen.

Tre elever var representerade av två föräldrar.
Vi pratade om  tre olika punkter:
 • Ektorps Fritidsgård - Kristian Bäckbrant "Bäckis" presenterade verksamheten på fritidsgården. Man erbjuder öppen verksamhet för alla barn mellan 10 - 12 år mellan klockan 13.30 - 17.00 därefter är det de äldre ungdomarna som har tillgång till fritidsgården. Mellis kan köpas för 15 kr och man har planerade aktiviteter varje eftermiddag. Vid behov kan man även erbjuda inskriven plats. Under loven är fritidsgården öppen från kl 9.00 - 17.00 och då lagas lunch på plats. Lunchen köps för 25 kr.
  Bäckis betonade att man har väldigt god stämning på gården och att det är en uppskattad verksamhet.
  På tisdagar och onsdagar finns personal från fritidsgården på skolan under förmiddagarna för att etablera kontakt med eleverna och efter höstlovet kommer man eventuellt att  möta upp de elever som vill gå till fritidsgården på eftermiddagen.
  Föräldrar är alltid välkomna att besöka fritidsgården själva eller tillsammans med sina barn.
  Fredag den 29 september firas att Norrköpings fritidsgårdar fyller 60 år, alla är välkomna dit och det bjuds på kaffe och tårta!
 • EU projektet om datalogi - Ektorpsringen har fått möjligheten att som enda skola i Sverige vara med i ett internationellt EU projekt. Projektet sträcker sig över 3 år och målet och  syftet är att höja måluppfyllelsen och den datalogiska medvetenheten och kunnandet hos elever och personal. Övriga länder som ingår är Finland, Danmark, Nederländerna och Storbritannien.
 • IST-Lärande - Norrköpings kommuns skolor använder en plattform som benämns IST för att göra planeringar och bedömningar av elevernas lärande, tanken är att ni som vårdnadshavare på sikt ska kunna följa ert barns lärande via den plattformen. Torbjörn Hildemark visade hur det ser ut och hur man loggar in till tjänsten via mobilt bank-id. I dagsläget är inte Ektorpsringens vårdnadshavare "påkopplade", när det blir aktuellt återkommer vi med mer information om hur det går till.
/ Gun-Britt Holmgren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar