Ektorpsringen ligger i stadsdelen Ektorp. Enheten består av fyra olika byggnader inom området: Hus A, Kulturringen, D och Målgränds skola. Resultatsenhetschef är Lars-Åke Edvardsson, rektor är Erik Fredriksson och Marie Zetterquist är pedagogisk elevsamordnare. Ektorpsringen är en profilskola med kulturinslag. Eleverna får välja bland olika kulturprofiler som de får undervisning i 90 minuter per vecka. Profilerna är Musik, Film, Dans, Bild, Drama, Slöjd, Teknik, Idrott, IUP, programmering och skoltidning. Eleverna i F-3 har också profiler men då en gång per vecka.

onsdag 6 september 2017

Idrott inomhus

Hej!

Till skillnad mot förra året så har september varit en väldigt regnig månad. Detta har gjort att många av de tänkta utomhuslektionerna på idrotten har ändrats och istället bedrivits inomhus. Detta gör att klasserna inte får en tillräckligt likvärdig undervisning. Då regnvädret ser ut att hålla i sig ett tag framöver så gör vi istället så att vi från och med nu har idrott inomhus.

När ni har idrott klockan 8.15 på morgonen är jag glad om ni kommer färdigombytta. På så sätt kommer undervisningen igång snabbare och vi hinner lära oss mycket mer!

Med vänlig hälsning
Christian Sjöö, idrottslärare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar