Ektorpsringen ligger i stadsdelen Ektorp. Enheten består av fyra olika byggnader inom området: Hus A, Kulturringen, D och Målgränds skola. Resultatsenhetschef är Gun-Britt Holmgren, rektor är Erik Fredriksson och Marie Zetterquist är pedagogisk elevsamordnare. Ektorpsringen är en profilskola med kulturinslag. Eleverna får välja bland olika kulturprofiler som de får undervisning i två gånger per vecka. Profilerna är Musik, Film, Dans, Bild, Drama, Slöjd, Teknik, Idrott, IUP och instrumentspelning. Eleverna i F-3 har också profiler men då en gång per vecka.

tisdag 19 september 2017

Kullerbyttor och klätterapor!

Hej!

På lektionerna i idrott & hälsa har vi nu gått in i en period där vi tränar de grovmotoriska grundformerna. Dessa består av att rulla, balansera, kasta, fånga, klättra, åla, stödja, hoppa, hänga och springa. Den som behärskar alla dessa, och även kombinera flera av dem, har goda förutsättningar att delta i idrotter, lekar och olika varianter av fysisk aktivitet. Att klara av detta bidrar dessutom till en bättre självkänsla och tro på sig själv.

Vi har under vecka 37 och 38 fokuserat på rulla, balansera, kasta, fånga, klättra och åla. Detta har eleverna först fått träna mycket i form av olika stationer där de bland annat har balanserat på upphissad bom, gjort kullerbyttor och ålat under tunnlar. Denna vecka försöker vi klara av dessa moment i en hinderbana. Jag bedömer fortlöpande alla elevers förmågor inom dessa moment för att få en bild av vilka som eventuellt behöver träna mer. Mitt mål är att alla elever på Ektorpsringen ska behärska dessa moment och att alla ska känna en stark tilltro till sin egen motoriska förmåga! 

Nästa vecka börjar vi träna på att stödja, hoppa, hänga och springa! Kanske hissas de ofta önskade romerska ringarna fram...

Med vänlig hälsning
Christian Sjöö
Idrottslärare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar