Ektorpsringen ligger i stadsdelen Ektorp. Enheten består av fyra olika byggnader inom området: Hus A, Kulturringen, D och Målgränds skola. Resultatsenhetschef är Gun-Britt Holmgren, rektor är Erik Fredriksson och Marie Zetterquist är pedagogisk elevsamordnare. Ektorpsringen är en profilskola med kulturinslag. Eleverna får välja bland olika kulturprofiler som de får undervisning i två gånger per vecka. Profilerna är Musik, Film, Dans, Bild, Drama, Slöjd, Teknik, Idrott, IUP och instrumentspelning. Eleverna i F-3 har också profiler men då en gång per vecka.

fredag 15 september 2017

Veckobrev från Savannen v37

Hej!

Vi har under denna vecka fortsatt att träna på att leka i olika grupper där vi bland annat skapat pyssel, utelek på A-husets skolgård och vistas i idrottssalen. Vi har också påbörjat arbetet med miljö genom att eleverna får skapa en miljöfilm.

Mellan 14.30 till 15.30 har fritidshemmet verksamhet som eleverna har möjlighet att delta i. Om det finns möjlighet att hämta närmare 15.30 är vi tacksamma. Eleverna blir avbryta i sitt lärande och samspel med andra när det ständigt blir hämtningar. Vi kan också vara på olika platser i närområdet under den här tiden. När barnets vuxna kommer då behöver personalen som är kvar, lämna barngrupp för att ringa till personalen som är med den grupp som är utanför fritidshemmet vilket gör att verksamheten på fritidshemmet också störs. Därför kommer barnets vuxna som kommer tidigare behöva vänta eller gå själva till den platsen ert barnet befinner. Vi vet att fritidshemmet bara är till för arbetstid och restid, men vi anser nu, för verksamhetens bästa att eleverna kunde få tid att vara i verksamheten i lugn och ro, så finn möjligheten hämta innan 14.30 eller efter 15.30. Naturligtvis FÅR ni hämta dem innan men om möjligheten finns så är vi tacksamma.

Ett av fritidshemmets uppdrag är främja allsidiga kontakter och socialgemenskap. Vi har precis som förra veckan fortsatt att arbeta med värdegrunden och empati för varandra. Detta har vi gjort genom att visat en kort film per dag innan vi leker. Kort filmerna är från serien ”Vara vänner” och ”Ugglans kompisproblem” som dramatiserar problem som uppstår i lek och andra situationer som sen får en/flera lösningar som eleverna kan ha med sig i sin lek. Vi kommer fortsätta att arbeta med det nästa vecka.

Kul att många av er kom på föräldramötet i veckan. Vi vill påminna igen när du hämtar ditt barn om att kolla bland de kvarglömda kläderna som ligger ovanpå elevernas lådor. I början av oktober kommer vi nämligen att skänka bort de kläder som inte blir hämtade.

Hoppas ni får en trevlig helg så ses vi pigga och glada nästa vecka!


// Personalen på Savanners fritidshem

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar