Ektorpsringen ligger i stadsdelen Ektorp. Enheten består av fyra olika byggnader inom området: Hus A, Kulturringen, D och Målgränds skola. Resultatsenhetschef är Gun-Britt Holmgren, rektor är Erik Fredriksson och Marie Zetterquist är pedagogisk elevsamordnare. Ektorpsringen är en profilskola med kulturinslag. Eleverna får välja bland olika kulturprofiler som de får undervisning i två gånger per vecka. Profilerna är Musik, Film, Dans, Bild, Drama, Slöjd, Teknik, Idrott, IUP och instrumentspelning. Eleverna i F-3 har också profiler men då en gång per vecka.

fredag 22 september 2017

Veckobrev Savannen, v 38

Denna vecka har vi på fritidshemmet fortsatt att arbeta med inriktningen miljö. Vi jobbar både med miljön i stort och miljön inne på fritidshemmet.
Vi håller på att spela in en panta mera film. Om eleverna vill, får de gärna ta med sig pant burkar/flaskor till filminspelningen på tisdag 26/9. När filmen är klar kommer vi gå och panta burkarna och flaskorna och skänka pengarna till välgörenhet. Vi har även gjort ett ostexperiment för att visa vikten av att tvätta händerna innan maten. Idrottshallen utnyttjats några eftermiddagar i veckan, vi har även utelek.
Arbetet med ljudnivån och vikten av att kunna sitta tyst och lyssna när vi har genomgång fortsätter, som det ser ut just nu så är det fortfarande hög ljudnivå under mellanmålet. Vi kommer under nästa vecka börja dela upp eleverna i de mindre rummen i matsalen. Vi tycker det vore av stort värde att vi får en trevlig stund under mellanmålet och kan få tid att prata med eleverna. Vi jobbar vidare och återkommer med hur det fungerar.
Nästa vecka kommer vi jobba vidare med miljön. Vi kommer också börja igen med att eleverna får välja aktiviteter genom att skriva upp sig på aktiviteter på tavlan. Fråga gärna era barn om de gör det, speciellt ettorna behöver bli påminda att göra detta och det försöker vi jobba på. Vi kommer också vara ute vid flera tillfällen under veckan för att eleverna ska få möjlighet att röra sig i olika miljöer. Vi kommer bland annat leka på Kulturringens gård, lekparken vid fritidsgården och lekparken i Vilbergen.

Vi vill påminna om studiedagarna den 5 och 6 oktober, Har ni inte lämnat in lapparna om närvaro tider gör det snarast. Den 6 oktober är fritidshemmet stängt. Har ni svårt att ordna barnomsorg på annat vis måste ni höra av er snarast.

                                            Trevlig helg!
Personalen på Savannen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar