Ektorpsringen ligger i stadsdelen Ektorp. Enheten består av fyra olika byggnader inom området: Hus A, Kulturringen, D och Målgränds skola. Resultatsenhetschef är Gun-Britt Holmgren, rektor är Erik Fredriksson och Marie Zetterquist är pedagogisk elevsamordnare. Ektorpsringen är en profilskola med kulturinslag. Eleverna får välja bland olika kulturprofiler som de får undervisning i två gånger per vecka. Profilerna är Musik, Film, Dans, Bild, Drama, Slöjd, Teknik, Idrott, IUP och instrumentspelning. Eleverna i F-3 har också profiler men då en gång per vecka.

torsdag 28 september 2017

Veckoplanering v.40

v.40


Hej elever och föräldrar!
Förra veckan hade vi skogsdag måndag, vi gjorde en maskkompost som finns på blå och vi hittade även en Leopardsnigel (se bild). Många samtal om vår miljö är återkommande i klassen, eleverna delger varandra sina erfarenheter och kunskaper.


 Lgr11 den här veckan:


Normer och värden: Jag tar ansvar för mina saker och städar efter lek
Svenska: Jag kan förstå instruktioner
Matematik: jag vet vad en hel, halv och fjärdedel är
Natur, miljö, teknik: Jag bidrar till en hållbar utveckling/miljö


Måndag 2/10: Biblioteket och Vilbergsparken
Tisdag   3/10:  Svenska Matematik
Onsdag 4/10:  Bakar kanelbullar och firar Kanelbullens dag
Torsdag 5/10: Studiedag, ingen skola
Fredag   6/10: Studiedag, ingen skola

Trevlig helg från Laila Marie Erena

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar