Ektorpsringen ligger i stadsdelen Ektorp. Enheten består av fyra olika byggnader inom området: Hus A, Kulturringen, D och Målgränds skola. Resultatsenhetschef är Gun-Britt Holmgren, rektor är Erik Fredriksson och Marie Zetterquist är pedagogisk elevsamordnare. Ektorpsringen är en profilskola med kulturinslag. Eleverna får välja bland olika kulturprofiler som de får undervisning i två gånger per vecka. Profilerna är Musik, Film, Dans, Bild, Drama, Slöjd, Teknik, Idrott, IUP och instrumentspelning. Eleverna i F-3 har också profiler men då en gång per vecka.

tisdag 31 oktober 2017

Rektorsbrev


Några nyheter från oss rektorer!


På FN-dagen den 24 oktober hade vi samling för eleverna i aulan, representanter från KFUM visade bilder och berättade om insamlingen av bland annat kläder som eleverna deltagit i.  Tisdag den 7 oktober kommer de och hämtar allt för transport Lettland. Tack till er alla som bidragit!
Därefter framförde eleverna på ett trevligt sätt olika fredsånger och även små teatrar som illustrerade fred och vänskap.

Nu under lovet deltar flera elever från årskurs 6 i vår lovskola, ett erbjudande till dem som vill ta chansen att förbättra sina kunskaper för att få  betyg i årskurs 6. Det är glädjande att så många utnyttjar möjligheten.
Den 1 november 2017 anmäler man digitalt om man behöver byta skolenhet, den skolblankett i pappersform  som tidigare funnits tas bort. Blanketten finns på Norrköpings kommuns hemsida.

Nationella prov, snart börjar perioden med de muntliga proven för årskurs 6. Under perioden 6 november - 15 december genomförs de.
Under våren är det följande datum som är aktuella för årskurs 6:
årskurs 6:  6/2, 8/2, 10/4, 12/4, 2/5 samt 4/5. 
Årskurs 3 genomför sina prov under perioden 12/3 - 18/5. Under perioden det genomförs nationella prov beviljas inga ledigheter.

Den 8 december firar vi Nobeldagen på enheten, det blir Nobellunch och på eftermiddagen dans på Ektorps fritidsgård - festligt och fint!

EU-projektet inom ämnet datalogi, måndag den 6 november kommer representanter från övriga deltagande länder till Kulturringen för att vi ska påbörja det projekt som vi deltar i. Det är rektorer och pedagoger från Finland, Danmark, Nederländerna och Storbritannien som på förmiddagen är på vår skola och bland annat ska bli guidade av elever ur årskurs 6. De finns sedan kvar i kommunen under resten av måndagen och även på tisdagen.

En vädjan från oss och Ektorpsskolan till er än en gång: Använd inte vägen och parkeringen som tillhör Ektorpsskolan då ni lämnar era barn till A-huset.

Sist men inte minst: Varmt Välkomna till julavslutningen i Ektorps idrottshall den 22 december kl 8.30 - 9.30. elever som inte behöver fritishem slutar sin skoldag direkt efter avslutningen.

Vi önskar er en fortsatt fin höst!
Erik och Gun-Britt
 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar