Ektorpsringen ligger i stadsdelen Ektorp. Enheten består av fyra olika byggnader inom området: Hus A, Kulturringen, D och Målgränds skola. Resultatsenhetschef är Gun-Britt Holmgren, rektor är Erik Fredriksson och Marie Zetterquist är pedagogisk elevsamordnare. Ektorpsringen är en profilskola med kulturinslag. Eleverna får välja bland olika kulturprofiler som de får undervisning i två gånger per vecka. Profilerna är Musik, Film, Dans, Bild, Drama, Slöjd, Teknik, Idrott, IUP och instrumentspelning. Eleverna i F-3 har också profiler men då en gång per vecka.

fredag 24 november 2017

Ny läsläxa år 5

Hej! Här kommer info om den nya läsläxan. Den ska göras varje dag och tar sammanlagt 10 minuter. Den kommer främja ert barns läsutveckling.

MvH Mia

Läxa läslistor år 5
Alla elever i år 5 kommer fram till jul ha en läsläxa i form av läslista. Läxan är individuell och anpassad efter deras Läs/avkodningsförmåga.
Gör så här: Låt ditt barn läsa listan högt för dig. Det bör ta ca 2-3 minuter. Som vuxen måste du sitta bredvid och se efter att de läser orden rätt. Gör detta 2-3 gånger per dag. Sammanlagt är det alltså en läxa som tar 10 minuter per dag.
Om ni investerar i den här tiden så kommer ert barns läsutveckling få en skjuts framåt. Vi har gjort det förr och vi vet att det stämmer.
Orden som står på listan är flerfärgade. Det beror på att eleverna ska tränas att läsa stavelsevis. Det är en mycket bra strategi inför att de möter längre ord. Behöver man ljuda sig igenom ett långt ord tex metorolog, hinner eleven oftast glömma början av ordet när de når fram till slutet. Läser de stavelsevis är det betydligt enklare
Meteorolog à àà Meteorolog
Vi kommer att även att läsa listorna i skolan och varje vecka lyssnar vi på era barn. När vi tycker att de fått bra flyt på sin lista kommer de få en ny nivå.
MvH Ola, Frida Jeanette och Mia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar