Ektorpsringen ligger i stadsdelen Ektorp. Enheten består av fyra olika byggnader inom området: Hus A, Kulturringen, D och Målgränds skola. Resultatsenhetschef är Gun-Britt Holmgren, rektor är Erik Fredriksson och Marie Zetterquist är pedagogisk elevsamordnare. Ektorpsringen är en profilskola med kulturinslag. Eleverna får välja bland olika kulturprofiler som de får undervisning i två gånger per vecka. Profilerna är Musik, Film, Dans, Bild, Drama, Slöjd, Teknik, Idrott, IUP och instrumentspelning. Eleverna i F-3 har också profiler men då en gång per vecka.

onsdag 29 november 2017

Simning på lågstadiet

Hej!

Alla elever i årskurs 2 får gå på simskola under 10 tillfällen. A-huset har nyligen avslutat sin simskola medan Målgränd får sin undervisning under vårterminen. 

I simning finns inga kunskapskrav förrän i årskurs 6 där eleverna för att få betyg i ämnet måste klara att simma 200 meter varav 50 meter ska vara i ryggläge. I och med att dessa krav inte finns förrän i årskurs 6 blir det upp till oss som skola att bryta ned detta till vad som anses rimligt i de lägre årskurserna. Vi har tidigare bedömt 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim i årskurs 2 för att få omdömet godtagbara kunskaper i Idrott & hälsa. I årskurs 3 har vi bedömt längderna 50 meter bröstsim och 25 meter ryggsim.

Vi har nu beslutat att sänka våra lokala bedömningsnivåer, då vi upplevt att dessa har varit för hårda.

De nya bedömningarna i simning innebär:

- I åk 3 ska eleven klara 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim för att få omdömet godtagbara kunskaper. De elever som inte klarar detta får omdömet ej godtagbara kunskaper i ämnet Idrott & hälsa.
- Åk 2 testas på samma längder, men de elever som inte klarar det får en anteckning om detta i omdömet istället för ej godtagbara kunskaper som tidigare var fallet. 

De elever som inte klarat längderna 25 + 10 meter under årskurs 2 kommer att få åka på extra simträning i årskurs 3. Vi försöker boka så många simtider vi kan, men då möjligheten till simtider i kommunen är bristfällig så önskar vi att vi får hjälp av er hemifrån. Gå gärna och simma med era barn så kan vi tillsammans försöka nå upp till 100% simkunnighet bland våra elever!


Med vänlig hälsning
Christian Sjöö
Idrottslärare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar