Ektorpsringen ligger i stadsdelen Ektorp. Enheten består av fyra olika byggnader inom området: Hus A, Kulturringen, D och Målgränds skola. Resultatsenhetschef är Lars-Åke Edvardsson, rektor är Erik Fredriksson och Marie Zetterquist är pedagogisk elevsamordnare. Ektorpsringen är en profilskola med kulturinslag. Eleverna får välja bland olika kulturprofiler som de får undervisning i 90 minuter per vecka. Profilerna är Musik, Film, Dans, Bild, Drama, Slöjd, Teknik, Idrott, IUP, programmering och skoltidning. Eleverna i F-3 har också profiler men då en gång per vecka.

torsdag 14 december 2017

Jullovet närmar sig!

Nu har vi snart bara en vecka kvar på höstterminen 2017!


Dagarna har sprungit iväg och jag har inte hunnit vara med i klasserna i den utsträckning jag önskat men jag har mött eleverna i flera olika sammanhang och det har känts roligt!

I går fick vi alla vara med om ett stämningsfullt Luciafirande där årskurs 4 sjöng och läste verser på ett fint sätt. Stort tack till alla som bidragit!

Några av er vårdnadshavare har jag mött och det har också känts bra, med gemensamma krafter och uttalat samarbete kan vi ge era barn och våra elever en bra skolgång som rustar dem på ett bra sätt inför fortsatt skolgång och arbetsliv.
De senaste dagarna har vi haft snö och det väcker förtjusning bland eleverna men även en hel del konflikter om var och hur man får kasta snö - en fråga som troligen är aktuell på alla skolor den här tiden.

Fredag den 22/12 är det avslutning i Ektorpshallen med start klockan 8.30. Välkomna då!

Jag önskar er alla en GOD JUL, ett GOTT NYTT ÅR och ett varmt välkomna tillbaka till vårterminen 2018 då eleverna startar den 9/1 enligt vanligt schema.

(Jag kommer att ha semester mellan den 6/1 - 22/1)

Gun-Britt Holmgren

rektor Ektorpsringen 4-6. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar