Ektorpsringen ligger i stadsdelen Ektorp. Enheten består av fyra olika byggnader inom området: Hus A, Kulturringen, D och Målgränds skola. Resultatsenhetschef är Gun-Britt Holmgren, rektor är Erik Fredriksson och Marie Zetterquist är pedagogisk elevsamordnare. Ektorpsringen är en profilskola med kulturinslag. Eleverna får välja bland olika kulturprofiler som de får undervisning i två gånger per vecka. Profilerna är Musik, Film, Dans, Bild, Drama, Slöjd, Teknik, Idrott, IUP och instrumentspelning. Eleverna i F-3 har också profiler men då en gång per vecka.

fredag 1 december 2017

SnapChat 6A

Hej!
Det har framkommit att det finns en grupp som heter 6A på SnapChat. Tydligen så använder några elever den till att lägga ut bilder/filmer på klasskamrater som inte har gett sitt samtycke till det. Detta påverkar vår undervisning i skolan och det är INTE okej (de tar med sig konflikten till skolan)! Vi vill att ni uppmanar era barn att GENAST lämna denna grupp.

Mvh Ewa, Anneli & Felicia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar