Ektorpsringen ligger i stadsdelen Ektorp. Enheten består av fyra olika byggnader inom området: Hus A, Kulturringen, D och Målgränds skola. Resultatsenhetschef är Lars-Åke Edvardsson, rektor är Erik Fredriksson och Marie Zetterquist är pedagogisk elevsamordnare. Ektorpsringen är en profilskola med kulturinslag. Eleverna får välja bland olika kulturprofiler som de får undervisning i 90 minuter per vecka. Profilerna är Musik, Film, Dans, Bild, Drama, Slöjd, Teknik, Idrott, IUP, programmering och skoltidning. Eleverna i F-3 har också profiler men då en gång per vecka.

måndag 15 januari 2018

Föräldramöte 22/1Föräldramöte!

Hej alla vårdnadshavare i klass 4A, vi kallar er alla till ett föräldramöte som vi tänker ha den 22/1 mellan klockan: 17.15- 18.00.

Vi kommer ta upp:

  • arbetsfokusering
  • konflikter
  • hur arbetar vi med konflikter
  • arbetsklimatet i klassrummet och andra lektioner
  • sociala medier
  • resultatmall
  • sikta framåt
Det är av stor vikt att minst en vårdnadshavare kommer på mötet. Detta för att vi alla tillsammans ska kunna hjälpas åt för att klassen ska lyckas med måluppfyllelse och skapa positiv anda i klassen.

Vi lägger in föräldramötet utanför vår ordinarie arbetstid så att ni vårdnadshavare ska ha möjlighet att komma.

Vi vill att ni fyller i nedanstående talong och lämnar in den senast torsdagen den 18/1.

Kan komma:_____                Kan tyvärr inte komma:____
vårdnadshavares namn:_________________________
Elevs namn:__________________________________

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar