Ektorpsringen ligger i stadsdelen Ektorp. Enheten består av fyra olika byggnader inom området: Hus A, Kulturringen, D och Målgränds skola. Resultatsenhetschef är Lars-Åke Edvardsson, rektor är Erik Fredriksson och Marie Zetterquist är pedagogisk elevsamordnare. Ektorpsringen är en profilskola med kulturinslag. Eleverna får välja bland olika kulturprofiler som de får undervisning i 90 minuter per vecka. Profilerna är Musik, Film, Dans, Bild, Drama, Slöjd, Teknik, Idrott, IUP, programmering och skoltidning. Eleverna i F-3 har också profiler men då en gång per vecka.

fredag 16 februari 2018

Hej där hemma!
 
Glädjande nog har vi haft lite bättre arbetsro och klassrumsklimat den här veckan. Skönt, all lektionstid är viktig för att eleverna ska ha möjlighet att nå kunskapsmålen.  Vad vi har jobbat med i veckan:

Svenska: Vi skriver berättelser utifrån tre ord. Alla får olika ord. Vi fortsätter att öva interferensläsning vilket innebär att man ska kunna tolka budskap i texten eller som vi brukar säga "läsa mellan raderna". Klassen ägnar sig också åt tyst läsning i de böcker som de lånat på vårt skolbibliotek.  

SO:  Vasatiden, eleverna är verkligen intresserade och väldigt vetgiriga. 

Engelska: Vi  tränar på att läsa, skriva och tala. 

Matematik: Vi arbetar på i matteboken samt med repetitionsuppgifter gällande bråk. Efter lovet har klassen prov på bråk och sedan startar vi arbetsområdet "geometri". 

Biologi: Arbetet med våra sinnen går vidare.

Idrott: Vi har inomhusidrott.

Musik: Den här veckan var vår musiklärare Ylvas sista vecka hos oss på Kulturringen. Det är ännu inte klart med vem som ska ta över musiken, rektorn jobbar intensivt på det. 

Viktiga datum:


19 – 25/2 Sportlov
26/2 Matteprov - avsnittet bråk
27/2 Simning
2/3 NO-prov om "Våra sinnen och hjärnan"
 


Kom ihåg!!
Idrott tisdagar och onsdagar.
Läxhjälp tisdag, onsdag och torsdag klockan 15-16

Vi önskar er en riktigt skön ledighet!

Jeanette, Frida och Mia


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar