Ektorpsringen ligger i stadsdelen Ektorp. Enheten består av fyra olika byggnader inom området: Hus A, Kulturringen, D och Målgränds skola. Resultatsenhetschef är Lars-Åke Edvardsson, rektor är Erik Fredriksson och Marie Zetterquist är pedagogisk elevsamordnare. Ektorpsringen är en profilskola med kulturinslag. Eleverna får välja bland olika kulturprofiler som de får undervisning i 90 minuter per vecka. Profilerna är Musik, Film, Dans, Bild, Drama, Slöjd, Teknik, Idrott, IUP, programmering och skoltidning. Eleverna i F-3 har också profiler men då en gång per vecka.

torsdag 22 februari 2018

Välkomna tillbaka efter sportlovet

Sportlovet är snart över för den här gången!


Jag hoppas att ni alla fått några sköna dagar utomhus, jag vet att fritidshemmet bland annat åkt skridskor.
Man har även varit på besök på Visualiseringscenter och där fått arbeta med programmering av robotar, det går väl hand i hand med vårt EU-projekt som har fokus på programmering.


Tre pedagoger från skolan har i januari träffat övriga deltagande nationer i projektet och på ett personalmöte har vi alla getts möjlighet att prova programmering på olika nivåer. Vi har köpt in 12 st robotar som jag hoppas att alla elever ska ges möjlighet att få programmera.
Programmering förs in i vår läroplan och därför känns det bra att vi redan nu har börjat med detta.

Årskurs 6 har avverkat de nationella proven i svenska och jag har med stolthet tagit del av resultatet, ni har barn som både kan och vill utvecklas och visa vad de kan!
Alla lärare kommer att sätta sig in i de Nationella proven för både årskurs 3 och 6, vi ska tillsammans analysera resultaten efter läsårets slut för att identifiera utvecklingsområden. För att nå goda resultat i årskurs 6  börjar arbetet redan i förskoleklassen.
Förskoleklassen blir obligatorisk från nästa läsår vilket betyder att alla elever som fyller 6 år under 2018 är skolpliktiga och kommer att omfattas av samma närvaroregistrering som andra elever.

På personalfronten finns lite nytt att berätta, På Målgränd börjar en ny lärare i klass 1C hon heter Susanne Andersson och efterträder Moa Askinger som flyttar till A-huset. A-huset får även en ny lärare i Marianne Lokrantz, hon börjar i klass 2B eftersom Therese Norén flyttar till en annan skolenhet. Sedan en tid har Helene Herrman också börjat i A-huset. På Kulturringen får vi en ny träslöjdslärare den 15 mars, det är Håkan Sundelin. Vi har även en vikarierande musiklärare som börjar efter sportlovet: Pablo Diaz Arellano. Ylva har flyttat från oss för att arbeta närmare sin hemort.
Arbetet på expeditionen kommer en tid framöver att ägnas åt organisation av nästa läsår, vi får fler elever i årskurs 4 än tidigare år och eventuellt kommer det att innebära att vi får 3 st årskurs 4 nästa läsår.


Med hopp om att vi alla snart får lite vårsol!

Gun-Britt


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar