Ektorpsringen ligger i stadsdelen Ektorp. Enheten består av fyra olika byggnader inom området: Hus A, Kulturringen, D och Målgränds skola. Resultatsenhetschef är Gun-Britt Holmgren, rektor är Erik Fredriksson och Marie Zetterquist är pedagogisk elevsamordnare. Ektorpsringen är en profilskola med kulturinslag. Eleverna får välja bland olika kulturprofiler som de får undervisning i två gånger per vecka. Profilerna är Musik, Film, Dans, Bild, Drama, Slöjd, Teknik, Idrott, IUP och instrumentspelning. Eleverna i F-3 har också profiler men då en gång per vecka.

måndag 26 mars 2018

Idrott vecka 13


Hej!

På idrottslektionerna fokuserar vi just nu på de grovmotoriska färdigheterna. Detta kommer vi att göra genom att under denna vecka samt några veckor efter påsklovet arbeta med stationer och hinderbanor. 

Denna vecka jobbar vi med motorikstationer, ca 2 minuter på varje station.  Eleverna kommer att få hjula, hoppa från bom på tjockmatta, stå på huvud och händer, kasta och fånga med boll, slå kullerbyttor, hänga i räck, klättra i bommarna och hoppa över plint med hjälp av satsbräda.

Vi arbetar med ungefär samma moment i alla årskurser på lågstadiet men med vissa skillnader på svårighetsgrader och höjder på hinder.

Så ladda med ombyte och handduk så kör vi så det ryker!

Med vänlig hälsning
Christian Sjöö
Idrottslärare


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar