Ektorpsringen ligger i stadsdelen Ektorp. Enheten består av fyra olika byggnader inom området: Hus A, Kulturringen, D och Målgränds skola. Resultatsenhetschef är Lars-Åke Edvardsson, rektor är Erik Fredriksson och Marie Zetterquist är pedagogisk elevsamordnare. Ektorpsringen är en profilskola med kulturinslag. Eleverna får välja bland olika kulturprofiler som de får undervisning i 90 minuter per vecka. Profilerna är Musik, Film, Dans, Bild, Drama, Slöjd, Teknik, Idrott, IUP, programmering och skoltidning. Eleverna i F-3 har också profiler men då en gång per vecka.

fredag 18 maj 2018

Information från fritidsgården

Här kommer information från Ektorps fritidsgård. 


Viktigt att ni läser detta, speciellt om ert barn ska äta lunch på fritidsgården. Senaste anmälan till just luncherna är den 28 maj. 

Sommarlovsprogram


Information om lunch på fritidsgården

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar