Ektorpsringen ligger i stadsdelen Ektorp. Enheten består av fyra olika byggnader inom området: Hus A, Kulturringen, D och Målgränds skola. Resultatsenhetschef är Gun-Britt Holmgren, rektor är Erik Fredriksson och Marie Zetterquist är pedagogisk elevsamordnare. Ektorpsringen är en profilskola med kulturinslag. Eleverna får välja bland olika kulturprofiler som de får undervisning i två gånger per vecka. Profilerna är Musik, Film, Dans, Bild, Drama, Slöjd, Teknik, Idrott, IUP och instrumentspelning. Eleverna i F-3 har också profiler men då en gång per vecka.

onsdag 2 maj 2018

SAVANNENS EKBLAD

Hej!


Här kommer det första numret av SAVANNENS EKBLAD som eleverna själva har skapat tillsammans med vår bibliotekarie Ida. Detta projekt är otroligt populärt. Savannens ekblad kommer att släppas 1 gång/månanden.


Varma hälsningar,
Personalen på Savannens fritidshem

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar