Ektorpsringen ligger i stadsdelen Ektorp. Enheten består av fyra olika byggnader inom området: Hus A, Kulturringen, D och Målgränds skola. Resultatsenhetschef är Lars-Åke Edvardsson, rektor är Erik Fredriksson och Marie Zetterquist är pedagogisk elevsamordnare. Ektorpsringen är en profilskola med kulturinslag. Eleverna får välja bland olika kulturprofiler som de får undervisning i 90 minuter per vecka. Profilerna är Musik, Film, Dans, Bild, Drama, Slöjd, Teknik, Idrott, IUP, programmering och skoltidning. Eleverna i F-3 har också profiler men då en gång per vecka.

måndag 11 juni 2018

OBS!!! Viktigt ang skolavslutningen

Det har förekommit lite olika tidsangivelser ang skolavslutningen. Följande gäller:

Vill eleven gå tillsammans med personal så samlas vi vid Kulturringen 16:30

Går eleven på egen hand till Ektorpshallen så ses vi utanför 16:50

Själva avslutningen börjar 17:00 och är slut ca 18:30 

MvH personalen på Kulturringen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar