Ektorpsringen ligger i stadsdelen Ektorp. Enheten består av fyra olika byggnader inom området: Hus A, Kulturringen, D och Målgränds skola. Resultatsenhetschef är Gun-Britt Holmgren, rektor är Erik Fredriksson och Marie Zetterquist är pedagogisk elevsamordnare. Ektorpsringen är en profilskola med kulturinslag. Eleverna får välja bland olika kulturprofiler som de får undervisning i två gånger per vecka. Profilerna är Musik, Film, Dans, Bild, Drama, Slöjd, Teknik, Idrott, IUP och instrumentspelning. Eleverna i F-3 har också profiler men då en gång per vecka.

Kontakta oss

Viktiga telefonnummer till oss på Ektorpsringen;


 • Expeditionen, Ivi Isik 011-153171
 • Resultatenhetschef Gunbritt Holmgren 011-153164, 0730-201660
 • Rektor Erik Fredriksson 011-153163, 072-5986649
 • Pedagogisk elevsamordnare Marie Zetterqvist 011-152920, 073-0201040
 • Kurator Petra Johnson 155441, 0730-202093
 • Skolsköterska  Christina Sandberg 011-155431, 0730-201776
 • A-huset skola 072-598 66 42
 • A-huset fritidshem 072-598 66 43
 • D-huset 072-5836996
 • Målgränd skola 072-5986644
 • Kultturringen 072-5843463