Ektorpsringen ligger i stadsdelen Ektorp. Enheten består av fyra olika byggnader inom området: Hus A, Kulturringen, D och Målgränds skola. Resultatsenhetschef är Gun-Britt Holmgren, rektor är Erik Fredriksson och Marie Zetterquist är pedagogisk elevsamordnare. Ektorpsringen är en profilskola med kulturinslag. Eleverna får välja bland olika kulturprofiler som de får undervisning i två gånger per vecka. Profilerna är Musik, Film, Dans, Bild, Drama, Slöjd, Teknik, Idrott, IUP och instrumentspelning. Eleverna i F-3 har också profiler men då en gång per vecka.

Profiler


På Kulturringen har eleverna profil/elevens val på tisdagar 13.40.14.55 Här följer en kort presentation av de olika profilerna.Trä och metallsöjd: Vi jobbar vidare med mer avancerade tekniker inom trä- och metallslöjd. Vi kommer att testa svepteknik, skålslagning, krympteknik och mycket annat spännande. Vi kommer även att arbeta med andra material exempelvis plast, böja och smälta plast.Musik: Vi jobbar med instrumentalspel och sång i mindre grupper där vi lär oss olika blås eller stråkinstrument. Vi lär oss noter, rytmer och använder även gehörsbaserad undervisning. Vi spelar tillsammans i en orkester och ensemble som leder fram till en konsert.


Bild: Vi fördjupar arbetssättet med olika tekniker och material inom måleri och skulptur. Vi lär oss mer om grunderna men arbetar också med eget material som
leder fram till en utställning/vernissage

Drama: Vi arbetar med dramaövningar och improvisationsövningar för att stimulera våra fem sinnen samt plockar fram och utvecklar leklusten. Vi fördjupar även drama- och teaterprofilen med att till viss del arbeta med manus och regi i föreställningen.

Film:Vi utvecklar och fördjupar vårt digitala berättande och arbetar mer med egna filmer, redigering av filmer men även animation. Vi utgår mer utifrån manus och regi och filmar med mer avancerad utrustning och mer avancerade
filmkameror. Filmundervisningen förläggs till CNEMA och ligger tisdagar 13.40-14.55.

Dans:Vi fördjupar oss inom rörelse, koordination, rytmkänsla, koncentration,
balans, smidighet, koreografi och hållning. Vi jobbar med teknikövningar,
koreografi eller improvisation och med en stor variation av musik- och dansstilar

Textilslöjd:I textilslöjdsprofilen kan du utveckla dina egna idéer och prova olika textila tekniker. Att sy enkla plagg, stickning, broderi, renovering och återbruk är delar som kan ingå i profilen. Kanske kan vårt arbete bli till en modevisning? Alldeles säkert till en spännande utställning! Deltagarnas önskemål o förutsättningar styr vårt arbete.

Idrott och hälsa:Vi kommer att låta dig prova idrotter, arrangemang inom idrott och idrottsteorier. Nya idrotter som du aldrig tidigare utövat, eller som du kanske skulle vilja men aldrig riktigt vågat att göra. Du får röra dig allsidigt, planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

Laga och Baka:Vi kommer att fördjupa oss i matens härliga värld där vi kommer att laga många måltider med olika tekniker. Du kommer att få lära dig grunderna i matlagning, varför det är viktigt att äta bra näringsrik mat, matcirkeln, tallriksmodellen och en mängd olika livsmedel. Vi kommer även att baka, allt från småkakor till pajer, tårtor och nyttiga matbröd. Laga & Baka kommer att ligga på tisdagar 13.40-14.55 och är valbart enbart för åk. 5. Gäller ej åk. 6 eftersom de får Hemkunskap i sin ordinarie undervisning.

IUP:Du fördjupar dig i svenska, engelska och matematik för att nå så långt som möjligt och utvecklas i det vanliga skolarbetet. Simundervisningen kan också ligga på IUP-tid. IUP-profil gäller endast åk. 6 eller helt nyanlända elever.

Bleckblås:Du lär dig spela trumpet alt. Valthorn på tisdagar och får också möjlighet att spela i en orkester. 

Träblås:Du lär dig spela tvärflöjt på tisdagar och får också möjlighet att spela i en orkester. 

Stråk:Du lär dig spela cello på tisdagar och får också möjlighet att spela i en orkester. 

Programmering:

Skoltidning: