Ektorpsringen ligger i stadsdelen Ektorp. Enheten består av fyra olika byggnader inom området: Hus A, Kulturringen, D och Målgränds skola. Resultatsenhetschef är Gun-Britt Holmgren, rektor är Erik Fredriksson och Marie Zetterquist är pedagogisk elevsamordnare. Ektorpsringen är en profilskola med kulturinslag. Eleverna får välja bland olika kulturprofiler som de får undervisning i två gånger per vecka. Profilerna är Musik, Film, Dans, Bild, Drama, Slöjd, Teknik, Idrott, IUP och instrumentspelning. Eleverna i F-3 har också profiler men då en gång per vecka.

Sjukanmälan

När ditt barn är sjukt är det viktigt att du gör en sjukanmälan.

 Ring 011-444 14 96 och följ instruktionerna. Du måste uppge ditt barns fullständiga personer och sedan trycka 9 om barnet är sjukt hela dagen. Är ditt barn bara frånvarande del av dag finns det instruktioner för det med.Är ditt barn sjuk i flera dagar måste du sjukanmäla varje dag.

Går ditt barn på fritidshem så gör du sjukanmälan även dit.

För ditt barns säkerhet är det viktigt att anmäla frånvaro.